Space XXL Design XXL Arts & Crafts Pure Wood Doplnky Dopredaj

Dodávame masívne drevené dubové parkety - kvalitné povrchovo upravené podlahy z jedinečného prírodného materiálu.

Inštalácia podlahy lepením

Na lepenie naších parkiet doporučujeme systémy SikaBond na drevené podlahy:

  • celoplošné lepenie SikaBond T52
  • húsenicová aplikácia SikaBond T52FC
  • Sika AcouBond System s pridanou hodnotou lepsieho tlmenia hluku

Celoplošné lepenie SikaBond T52Lepidlo sa rovnomerne nanáša na podklad ozubenou stierkou. Doba odvetrania lepidla korešponduje s typom krytiny, u nepriepustných podlahovín je táto doba o niečo dlhšia. Po nanesení sa podlaha dôkladne pritlačí k podkladu, aby lepidlo celoplošne pokrylo zadnú stranu podlahy a bol vytlačený všetok vzduch. V prípade potreby keď je problém s vlhkosťou podkladu doporučujeme predtým použiť aj SIKA156 ako parozábranu

Lepidlo bez rozpúšťadiel SikaBond T-52 je ideálne na lepenie masívnych parkiet. Elastické lepidlo rovnomerne prenáša na podklad celú záťaž spôsobenú deformáciami dreva. Výsledkom je dobrý vzhľad. Spotreba 700-1000g/m2


Sika AcouBond Systém


V tomto systéme sú spojené výhody lepených a plávajúcich podláh. Podložka Sika Layer znižuje úroveň hluku v miestnosti pod nami a pružné lepidlo je prvok tlmiaci hluk v miestnosti , pretože vylučuje voľné vibrovanie celej vrstvy podlahy.

Vďaka systému Sika AcouBond je podlaha mimoriadne odolná , má oveľa lepšiu schopnosť tlmiť hluk (redukcia krokového hluku až do 18dB), podlaha je pochôdzna už počas kladenia, redukuje prenos napätia na podklad, systém vhodný na lepenie priamo na staré dlažby a v neposlednom rade vyšší komfort chodenia.

Spotreba lepidla 400-500 ml/m2 + acustická podložka Sika Layer -03/-05


Húsenicová aplikácia SikaBond T52FC


Húsenicové lepenie je rýchlejšie ako pri aplikácii ozubenou stierkou s nižšou spotrebou.

Spotreba 200-350ml/m2
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIUPripravenosť podkladu:


Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 ,,Pokladanie parketových podláh” Podklady teda musia byť suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM- prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 % percentá, anhydritové potery maximálne 0,5 percenta. Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202,tabuľka 3, riadok 4.
Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra vo forme vaničky a okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje musia byť prelepené.

U nepodpivničených priestorov a základoch, pri ktorých nie je zabezpečená dostatočná ochrana proti vlhkosti, je treba položiť fóliu z umelej hmoty v hrúbke minimálne 1,2 milimetra alebo obdobnú parozábranu. Pásy musia byť spolu natrvalo zlepené a pri stenách vytiahnuté do výšky vo forme vaničky.Základné podmienky inštalácie:


Všetok inštalačný materiál (parkety, lepidlá, parozábranová podložka) by mal byť umiestnený do miesta inštalácie minimálne 4 dni pred samotnou inštaláciou. Balenia parkiet nerozbalujte. Pred pokládkou skontrolujte, či balenie neobsahuje poškodené parkety. Masívna dubová podlaha je prírodný produkt a preto sa môžu jednotlivé diely podlahy farebne a štruktúrov odlišovať. Pre rovnomernejšie rozdelenie farebných a štruktúrnych odchýliek odporúčame pred pokládkou premiešať niekoľko (4-6) balení parkiet. Vhodné podmienky na pokládku podlahy sú pri izbovej teplote cca 18- 21°C , pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55-60%.

Naša podlaha je zložená s rôznych dĺžok parkiet kôli umocneniu prírodného charakteru podlahy. Je potrebné aby inštalatér ukladal diely v harmonickom mixe krátkych stredných a dlhých dielov, aby sa nevyskytovali v jednej čast miestnosti len dlhé a inde len krátke parkety.