Space XXL Design XXL Arts & Crafts Pure Wood Doplnky Dopredaj

Dodávame masívne drevené dubové parkety - kvalitné povrchovo upravené podlahy z jedinečného prírodného materiálu.

Inštalácia podlahy plávajúcim spôsobom

Dodávateľ masívnej podlahy doporučuje ELASTILON STRONG pre vačšinu prípadov ako najvhodnejší spôsob pokládky.


Logo revolučného spôsobu pokládky ELASTILON

Výhody tohto celosvetovo patentovaného revolučného spôsobu pokládky:

 • ideálne riešenie obvyklého problému rozťažnosti a zrážania drevenej podlahy
 • udržiava neustále pružné ťahové napatie sťahovaním jednotlivých segmentov podlahy spolu, čím obmedzuje vytváranie medzier.
 • suchá inštalácia zamedzuje deformácii (kriveniu) segmentov podlahy
 • pri novostavbach umožňuje pokládku už pri obsahu vlhkosti betónovej podlahy 3,9%
 • netoxická inštalácia s minimom lepidla a bez klincovania, podlaha sa môže ihneď používať
 • jednoduchá a vysoko produktívna inštalácia s úsporou času 50-70%
 • zníženie hlučnosti kroku o 10db predstavuje komfort nielen pre užívateľa ale aj pre susedov vo viacposchodových budovách či apartmánoch
 • vyššia úroveň bývania s pridanou hodnotou. Zvuk chôdze sa stane „šepotom“

Pozrite si:METÓDA POKLÁDKY ELASTILON®

 1. Uložte PE protivlhkostnú zábranu na podkladovú podlahu v pásoch s prekrytím 20-25cm
 2. Roztočte ELASTILON ponad PE fóliu tesne veľa seba (ELASTILON sa nesmie prekrývať)
 3. Otočte ELASTILON tak aby ochranná fólia bola na vrchnej strane
 4. Pokryte celú plochu podlahy ELASTILONOM, ochranná fólia je na vrchu
 5. Stiahnite ochrannú fóliu z samolepiacvej vrstvy o 1 až 2 šírky podlahovej dosky. Samolepiaca vrstva je teraz odkrytá.
 6. Pripravte si náhradnú ochrannú fóliu a prehnite na polovicu*
 7. Opatrne položte náhradnú ochrannú fóliu ohnutou stranou k stene
 8. Umiestnenie ochrannej náhradnej fólie je na obrázku
 9. Prvý rad podlahy je teraz možné položiť na fóliu
 10. Umiestnite medzerníky medzi stenu a podlahu.Pre našu masívnu dubovú podlahu minimálne 18mm.
 11. Ďalší rad podlahy nasunte na predošlý tak aby bol správne položený, až následne povytiahnite ochrannú fóliu pred koniec šírky parkety, pokiaľ povytiahnete fóliu viac, zatlačte ju naspať pod pero posledného radu podlahy.
 12. Odteraz môžete uložiť niekoľko radov bez medzier až povytiahnete ochrannú fóliu medzi podlahou a samolepiacou vrstvou.VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIUPripravenosť podkladu:


Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 ,,Pokladanie parketových podláh” Podklady teda musia byť suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM- prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 % percentá, anhydritové potery maximálne 0,5 percenta. Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202,tabuľka 3, riadok 4.
Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra vo forme vaničky a okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje musia byť prelepené.

U nepodpivničených priestorov a základoch, pri ktorých nie je zabezpečená dostatočná ochrana proti vlhkosti, je treba položiť fóliu z umelej hmoty v hrúbke minimálne 1,2 milimetra alebo obdobnú parozábranu. Pásy musia byť spolu natrvalo zlepené a pri stenách vytiahnuté do výšky vo forme vaničky.Základné podmienky inštalácie:


Všetok inštalačný materiál (parkety, lepidlá, parozábranová podložka) by mal byť umiestnený do miesta inštalácie minimálne 4 dni pred samotnou inštaláciou. Balenia parkiet nerozbalujte. Pred pokládkou skontrolujte, či balenie neobsahuje poškodené parkety. Masívna dubová podlaha je prírodný produkt a preto sa môžu jednotlivé diely podlahy farebne a štruktúrov odlišovať. Pre rovnomernejšie rozdelenie farebných a štruktúrnych odchýliek odporúčame pred pokládkou premiešať niekoľko (4-6) balení parkiet. Vhodné podmienky na pokládku podlahy sú pri izbovej teplote cca 18- 21°C , pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55-60%.

Naša podlaha je zložená s rôznych dĺžok parkiet kôli umocneniu prírodného charakteru podlahy. Je potrebné aby inštalatér ukladal diely v harmonickom mixe krátkych stredných a dlhých dielov, aby sa nevyskytovali v jednej čast miestnosti len dlhé a inde len krátke parkety.